Материјали, машини и технологии

за реклама со човечко лице!

 
 

E-mail: skopje@microasu.com

Ценовник

стр. 

Име на производ      
Самолепливи фолии и хартии на лист Орафол за сито- и офсет печат Марка   Цена ден. без ДДВ  
Самолеплива PVC фолија серија 640/00,10 гланц 70см/1м лист    
Самолеплива PVC фолија серија 640/00,10 гланц 50/70см лист    
Самолеплива PVC фолија серија 640/00,10 мат 70см/1м лист    
Самолеплива PVC фолија серија 640/ во боја гланц, мат 70см/1м лист    
Самолеплива PVC фолија серија 640/90,91,92 гланц, мат 70см/1м лист    
Самолеплива PVC фолија серија 620/00,10 гланц 70см/1м лист    
Самолеплива PVC фолија серија 1050 70см/1м лист    
Самолеплива PVC фолија серија 6510 лист    
Самолеплива PVC фолија серија 1740 70см/1м лист    
Самолеплива PVC фолија серија 1680 70см/1м лист    
Самолеплива PVC фолија серија 820  70см/1м лист    
Самолеплива полиестерна фолија серија 352/00 70см/1м лист    
Самолеплива полиестерна фолија серија 352/01 70см/1м лист    
Самолеплива полиестерна фолија серија 352/02 70см/1м лист    
Самолеплива полиестерна фолија серија 352/03 70см/1м лист    
Самолеплива полиестерна фолија серија 352/901 70см/1м лист    
Самолеплива полиестерна фолија серија 352/912 70см/1м лист    
Самолеплива хартија серија  2040 лист 70/100см лист    
Самолеплива хартија серија  2040 лист 70/50см лист    
Самолеплива хартија серија  2040 лист 65/100см лист    
Самолеплива хартија серија  2040 лист 64/100см лист    
Самолеплива хартија серија  2040 лист 60/100см лист    
Самолеплива хартија серија  2040S1 лист 70/100см лист    
Самолеплива хартија серија  2040S1 лист 70/50см лист    
Самолеплива хартија серија  2040 лист 20/30см лист    
Самолеплива хартија серија  2040 р.1м/100м кв.м.    
Самолеплива хартија серија  2240 лист 70/100см лист    
Самолеплива хартија серија  2240 лист 70/50см лист    
Самолеплива хартија серија  2240 лист 64/100см лист    
Самолеплива хартија серија  2240 лист 60/100см лист    
Самолеплива хартија серија  2240S1 лист 70/100см лист    
Самолеплива хартија серија  2240S1 лист 70/50см лист    
Самолеплива хартија серија  2240 лист 20/30см лист    
Самолеплива хартија серија  2440 лист 70/100см лист    
Самолеплива хартија серија  2440 лист 60/100см лист    
Самолеплива хартија серија  2440S лист 70/100см лист    
Самолеплива хартија серија  2440 лист 20/30см лист    
Самолеплива хартија серија  2440 р.1м/100м кв.м.    
PVC плочи 9110 103/123см/1.1мм кв.м.    
       
Самолеплива CAD-CAM фолија Орафол на ролна за режечки плотери Марка  Цена ден. без ДДВ  
Самолеплива PVC фолија серија 641/00,10 гланц, мат кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 641/ во боја гланц, мат кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 641/90,91,92 гланц, мат кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 651/00,10 гланц, мат кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 651/ во боја гланц, мат кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 651/90,91,92 гланц, мат кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 451 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 751/10,70 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 751/ во боја кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 751/90,91,93,932 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 8300 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 8100 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 8500 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 8800 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 8511 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 8810 кв.м.    
Самолеплива полиестерна фолија серија 351/01 ролна 1м/50м кв.м.    
Самолеплива полиестерна фолија серија 351/03 ролна 1м/50м кв.м.    
Самолеплива полиестерна фолија серија 352/901 ролна 1м/50м кв.м.    
Самолеплива полиестерна фолија серија 352/911 ролна 1м/50м кв.м.    
Самолеплива полиестерна фолија серија 352/912 ролна 1м/50м кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 6510 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 7510 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 951/ во боја кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 951/90,91,92,93 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 951/ во боја металици кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 5300 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 5400 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 5500 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 5600 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 5700/5710 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 5840 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 5800 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 810 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 811 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 813 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 820 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 831 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 832 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 1660 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 1668 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 9300 кв.м.    
       
Трансферна лента Орафол за апликација на надписи Марка  Цена ден. без ДДВ  
Трансферна лента хартиена серија МТ52 ролна 10см/50м бр.    
Трансферна лента хартиена серија МТ52 ролна 16.5см/50м бр.    
Трансферна лента хартиена серија МТ52 ролна 33см/50м бр.    
Трансферна лента хартиена серија МТ52 ролна 50см/50м бр.    
Трансферна лента хартиена серија МТ52 ролна 70см/50м бр.    
Трансферна лента хартиена серија МТ52 ролна 100см/50м бр.    
Трансферна лента хартиена серија МТ52 ролна 122см/50м бр.    
Трансферна лента PVC серија MT95 ролна 10см/50м бр.    
Трансферна лента PVC серија MT95 ролна 16.5см/50м бр.    
Трансферна лента PVC серија MT95 ролна 33см/50м бр.    
Трансферна лента PVC серија MT95 ролна 50см/50м бр.    
Трансферна лента PVC серија MT95 ролна 70см/50м бр.    
Трансферна лента PVC серија MT95 ролна 100см/50м бр.    
Трансферна лента PVC серија MT95 ролна 122см/50м бр.    
Трансферна лента PVC серија HT95 ролна 10см/50м бр.    
Трансферна лента PVC серија HT95 ролна 16.5см/50м бр.    
Трансферна лента PVC серија HT95 ролна 33см/50м бр.    
Трансферна лента PVC серија HT95 ролна 50см/50м бр.    
Трансферна лента PVC серија HT95 ролна 70см/50м бр.    
Трансферна лента PVC серија HT95 ролна 100см/50м бр.    
Трансферна лента PVC серија HT95 ролна 122см/50м бр.    
Трансферна лента хартија серија МТ72 ролна 10см/50м бр.    
Трансферна лента хартија серија МТ72 ролна 16.5см/50м бр.    
Трансферна лента хартија серија МТ72 ролна 33см/50м бр.    
Трансферна лента хартија серија МТ72 ролна 50см/50м бр.    
Трансферна лента хартија серија МТ72 ролна 70см/50м бр.    
Трансферна лента хартија серија МТ72 ролна 100см/50м бр.    
Трансферна лента хартија серија МТ72 ролна 122см/50м бр.    
Трансферна лента PVC со подлошка серија MT80P кв.м.    
Трансферна лента PVC серија PT95 ролна 122см/50м бр.    
       
Во боја мостри за фолија Орафол, шпакли за апликација Марка  Цена ден. без ДДВ  
Во боја мостра Орафол брошура А4 за една серија бр.    
Во боја мостра Орафол табло 0.7м/1м за една серија бр.    
Во боја мостра Орафол ветрило за една серија бр.    
Шпакла-ракел каучук за апликација на надписи бр.    
Шпакла ракел филц за апликација на надписи бр.    
Во боја мостра PANTONE книга на гланцова хартија бр.    
       
Самолепливи CAD-CAM фолиа LG Chem на ролна за режечки принтери Марка  Цена ден. без ДДВ  
Самолеплива PVC фолија серија LG6800 транслуцентно кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија LG5510 пескарена сребро  кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија LG5511 пескарена злато кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија LG5520 замаглено стакло  кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија LG5521 замаглено стакло  кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија LG5522 замаглено стакло  кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија LG5540 стакло-мозаик кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија LG5550 стакло-мозаик кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија LА8082 перла  кв.м.    
       
Самолепливи CAD-CAM фолиа АТС-Кина за режечки плотери Марка  Цена ден. без ДДВ  
Самолеплива PVC фолија серија C-98 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија прозрачно гланц лист 70см/1м лист    
Самолеплива PVC фолија бело гланц лист 70см/1м лист    
Самолеплива полиестерно фолија лист 70см/1м лист    
Самолеплива полиестерно фолија на ролна кв.м.    
Фосфоресцентно фолија Ф9000 кв.м.    
       
Двострано лепливи монтажни фолии Орафол Марка  Цена ден. без ДДВ  
Двострано лепило серија 4032 кв.м.    
Двострано лепило серија 4032D кв.м.    
Двострано лепило серија 4040 кв.м.    
Двострано лепило серија 4040D кв.м.    
Двострано лепило серија 4052 кв.м.    
Двострано лепило серија 4052D кв.м.    
Двострано лепило серија1392 ролна 25мм/25м бр.    
Двострано лепило серија1392 ролна 50мм/25м бр.    
Двострано лепило серија 1392 ролна 25мм/50м бр.    
Двострано лепило серија 1392 ролна 50мм/50м бр.    
Двострано лепило пенесто серија 1810 ролна 19мм/10м бр.    
Двострано лепило пенесто серија 1810 ролна 19мм/25м бр.    
Двострано лепило пенесто серија 1810 ролна 25мм/10м бр.    
Двострано лепило пенесто серија 1810 ролна 25мм/25м бр.    
       
Двострано лепливи монтажни фолии и алуминиумска фолија АТС-Кина Марка  Цена ден. без ДДВ  
Двострано лепило серија Т1010S кв.м.    
Двострано лепило серија Т1010SD кв.м.    
Двострано лепило пенесто серија 1810Т ролна 25мм/9м бр.    
Самолеплива алуминиумска фолија ролна 50ммX27м бр.    
       
Самолеплива фолија Орафол за дигитален печат со водно-базирани мастила Марка  Цена ден. без ДДВ  
Inkjet 1902 кв.м.    
Inkjet 1902 лист 21/30см лист    
Inkjet 1915 кв.м.    
Inkjet 1930 прозрачно и бело лист 21/30см лист    
Самолеплива фолија Орафол за дигитален печат со Солвентни мастила,      
перфо-фолија one way vision, ламинати Марка  Цена ден. без ДДВ  
Самолеплива PVC фолија серија 640/00,10 гланц, мат кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 620/00,10 гланц, мат кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 3620/00, 10 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 3640/00, 10 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 3641/10 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 3651/10 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 3551/10 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 3551 RA кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 3751/10 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 3951/10 кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија 3951 RA кв.м.    
Перфо-фолија серија PVC 3631 кв.м.    
Перфо-фолија серија PVC 3675 кв.м.    
Перфо-фолија серија PVC 3676 кв.м.    
Ламинат серија 200G мономерен кв.м.    
Ламинат серија 200M мономерен кв.м.    
Ламинат серија 215G полимерен кв.м.    
Ламинат серија 215M полимерен кв.м.    
Ламинат серија 250AS подов кв.м.    
Ламинат серија 255AS подов кв.м.    
Ламинат серија 290 каст кв.м.    
Ламинат серија 240 антиграфити ТЕДЛАР кв.м.    
       
Самолеплива фолија LG Chem за дигитален печат      
 со Солвентни мастила, ламинати Марка  Цена ден. без ДДВ  
Самолеплива PVC фолија серија LD2700G мономерно кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија LD3910 полимерно кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија LD4910 транслуцентно кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија LМ82100 каст кв.м.    
Ламинат серија LР3912G полимерен кв.м.    
Ламинат серија LM80990 каст кв.м.    
Ламинат серија LM40000 подов кв.м.    
       
Самолеплива фолија за дигитален печат со Солвентни мастила,      
перфо-фолија one way vision, ламинати од АТС-Кина Марка  Цена ден. без ДДВ  
Самолеплива PVC фолија серија С-10W кв.м.    
Самолеплива PVC фолија серија C-10B кв.м.    
Перфо-фолија серија SV8803 кв.м.    
Ламинат серија CL50G мономерен кв.м.    
       
Хартија со син грб за дигитален печат со Солвентни мастила,      
транслуцентна хартија за дигитален печат со Солвентни мастила од Aconda Марка  Цена ден. без ДДВ  
Транслуцентна хартија Citylight 135гр/м2 ролна 600м кв.м.    
Транслуцентна хартија Citylight 150гр/м2 ролна 600м кв.м.    
Транслуцентна хартија Citylight 135гр/м2 ролна 300м кв.м.    
Транслуцентна хартија Citylight 150гр/м2 ролна 300м кв.м.    
Транслуцентна хартија Citylight 135гр/м2 ролна 100м кв.м.    
Транслуцентна хартија Citylight 150гр/м2 ролна 100м кв.м.    
Хартија со син грб Mural Azul 120гр/м2 ролна 600м кв.м.    
Хартија со син грб Mural Azul 120гр/м2 ролна 300м кв.м.    
Хартија со син грб Mural Azul 120гр/м2 ролна 100м кв.м.    
       
Термотрансферна хартија BASIC за ласерни и мастилнострујни принтери,      
самолепливи фолии за лазерни и мастилнострујни принтери, Марка  Цена ден. без ДДВ  
фолии за печат на тетоважи и лепенки      
Трансферна хартија CopyFUN Blue A3 CF105 лист    
Трансферна хартија CopyFUN Orange+ A3 CF119 лист    
Трансферна хартија CopyFUN Black A3 CF101 лист    
Трансферна хартија CopyFUN Black+ A3 CF103 лист    
Трансферна хартија CopyFUN Grey A3 CF109 лист    
Трансферна хартија CopyFUN Purple A3 CF225 лист    
Трансферна хартија CopyFUN Inkjet Black A3 CF201 лист    
Трансферна хартија CopyFUN Subli Black A3 CF301 лист    
Трансферна хартија Copy FUN Blue A4 CF105 лист    
Трансферна хартија Copy FUN Orange+ A4 CF119 лист    
Трансферна хартија Copy FUN Black A4 CF101 лист    
Трансферна хартија Copy FUN Black+ A4 CF103 лист    
Трансферна хартија Copy FUN Grey A4 CF109 лист    
Трансферна хартија Copy FUN Purple A4 CF225 лист    
Трансферна хартија Copy FUN Inkjet Black A4 CF201 лист    
Трансферна хартија Copy FUN Subli Black A4 CF301 лист    
Трансферна хартија Copy FUN LaserTattoo 00 A4 CF132 лист    
Трансферна хартија Copy FUN InkJetTattoo 00 A4 CF216 лист    
Трансферна хартија Copy FUN RUB-ON  A4 CF134 лист    
Самолеплива фолија Copy FUN LaserSticker 00G A3 ST715 лист    
Самолеплива фолија Copy FUN LaserSticker 10G A3 ST717 лист    
Самолеплива фолија Copy FUN InkJetSticker 00G A3 ST723 лист    
Самолеплива фолија Copy FUN LaserSticker 00G A4 ST715 лист    
Самолеплива фолија Copy FUN LaserSticker 10G A4 ST717 лист    
Самолеплива фолија Copy FUN InkJetSticker 00G A4 ST723 лист    
Трансферна хартија JETPLUS А3 лист    
Трансферна хартија JETPLUS А4 лист    
       
Термотрансферна хартија за дигитален сублимационен печат од BEAVER-USA Марка  Цена ден. без ДДВ  
Сублимациона хартија 105гр/м2 кв.м.    
       
Термотрансферни материјали за надписи врз текстил (флок и флекс),      
Термотрансферни материјали за дигитален печат од Siser Марка  Цена ден. без ДДВ  
Флок кв.м.    
СтрипФлок кв.м.    
JET Флок за дигитален печат кв.м.    
Флекс2000 кв.м.    
ВидеоФлекс кв.м.    
ВидеоФлекс глитер кв.м.    
ВидеоФлекс металик кв.м.    
ВидеоФлекс светлоодразителен кв.м.    
ВидеоФлекс електрик кв.м.    
ВидеоФлекс PU кв.м.    
ВидеоФлекс Мода кв.м.    
ВидеоФлекс PS кв.м.    
ВидеоФлекс Перфо кв.м.    
ВидеоФлекс Еластик кв.м.    
Колорпринт за дигитален печат кв.м.    
Колорпринт NEW за дигитален печат кв.м.    
Колорпринт глитер за дигитален печат кв.м.    
Колорпринт кристал за дигитален печат кв.м.    
Во боја мостра Siser брошура А4 за сите серии бр.    
       
Термотрансферни рачни преси од Siser Марка  Цена ден. без ДДВ  
Термотрансферна преса TS1 бр.    
Плочи за TS1 15/15 см бр.    
Плочи за TS1 за шапки бр.    
Силиконска гума за TS1 бр.    
Тефлонов лист за TS1 бр.    
       
Магнетна фолија Марка  Цена ден. без ДДВ  
Магнетна фолија на ролна со дебелина 0.5мм кв.м.    
Магнетна фолија на ролна со дебелина 0.75мм кв.м.    
Магнетна фолија на ролна со дебелина 1мм кв.м.    
Магнетна фолија на ролна со дебелина 1.5мм кв.м.    
       
Холографски и дифракциони фолии од CFC-USA Марка  Цена ден. без ДДВ  
Холографска фолија кв.м.    
Дифракциона фолија кв.м.    
Фолија металик кв.м.    
Фолија лупи кв.м.    
Фолија карбон кв.м.    
       
Пенокартон ArtFoam за дигитален печат, за табели и за макети Марка  Цена ден. без ДДВ  
Пенокартон 5мм бел кв.м.    
Пенокартон самолеплив 5мм бел кв.м.    
Пенокартон 5мм црн кв.м.    
Пенокартон 10мм бел кв.м.    
       
ПВЦ плочи ForexClassic од Alcan (за цел лист -5%) Марка  Цена ден. без ДДВ  
Форекс бел лист 1220/2500/1мм кв.м.    
Форекс бел лист 1560/3050/2мм кв.м.    
Форекс бел лист 2030/3050/3мм кв.м.    
Форекс бел лист 2030/3050/4мм кв.м.    
Форекс бел лист 2030/3050/5мм кв.м.    
Форекс бел лист 2030/3050/6мм кв.м.    
Форекс бел лист 2030/3050/8мм кв.м.    
Форекс бел лист 2030/3050/10мм кв.м.    
Форекс жолт лист 1220/2500/3мм кв.м.    
Форекс зелен лист 1220/2500/3мм кв.м.    
Форекс црвен лист 1220/2500/3мм кв.м.    
Форекс црн лист 1220/2500/3мм кв.м.    
Форекс син лист 1220/2500/3мм кв.м.    
Форекс сив лист 1220/2500/3мм кв.м.    
       
ПВЦ плочи за дигитален печат ForexPrint и Smart од Alcan Марка  Цена ден. без ДДВ  
Форекс Принт бел лист 2030/3050/3мм кв.м.    
Форекс Принт бел лист 2030/3050/4мм кв.м.    
Форекс Принт бел лист 2030/3050/5мм кв.м.    
Форекс Smart бел лист 1220/3050/10мм кв.м.    
       
ПВЦ плочи LighTEX (за цел лист -5%) Марка  Цена ден. без ДДВ  
Лајтекс бел лист 1220/2440/2мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/2440/3мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/3050/3мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/2440/4мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/3050/4мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/2440/5мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/3050/5мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/2440/6мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/3050/6мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/2440/8мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/3050/8мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/2440/10мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/3050/10мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/2440/12мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/2440/15мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/2440/19мм кв.м.    
Лајтекс бел лист 1220/3050/15мм кв.м.    
Лајтекс жолт лист 1220/2440/3мм кв.м.    
Лајтекс зелен лист 1220/2440/3мм кв.м.    
Лајтекс црвен лист 1220/2440/3мм кв.м.    
Лајтекс црн лист 1220/2440/3мм кв.м.    
Лајтекс син лист 1220/2440/3мм кв.м.    
Лајтекс сив лист 1220/2440/3мм кв.м.    
       
ПВЦ плочи сендвич од Rochling (за цел лист -5%) Марка  Цена ден. без ДДВ  
Тровицел бел л1250/3000/10мм кв.м.    
Тровицел бел л1560/3000/10мм кв.м.    
Тровицел бел л1000/3000/10мм кв.м.    
Тровицел бел л1000/2000/10мм кв.м.    
Тровицел бел л1250/3000/19мм кв.м.    
Тровицел бел л1250/3000/24мм кв.м.    
Тровицел бел л1250/2000/24мм кв.м.    
       
Плочи од тврдо ПВЦ од Rochling (за цел лист -5%) Марка  Цена ден. без ДДВ  
Тровидур бел лист со дебелина 1.4мм кв.м.    
Тровидур бел лист со дебелина 2мм кв.м.    
Тровидур црн лист со дебелина 2мм кв.м.    
Тровидур сив лист со дебелина 4мм кв.м.    
       
Плочи од метализиран и неметализиран полистирол Rochling(за цел лист -5%) Марка  Цена ден. без ДДВ  
Полистирол сребрено огледало лист со дебелина 2мм кв.м.    
Полистирол опал лист со дебелина 3мм кв.м.    
Лист астролон 38/51см лист    
       
Плочи екструдиран плексиглас (РММА) Плазит и Altuglas (за цел лист -5%) Марка  Цена ден. без ДДВ  
РММА проѕирен лист со дебелина 1.5мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 1.8мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 2мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 3мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 4мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 6мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 8мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 10мм кв.м.    
РММА опал лист со дебелина 2мм кв.м.    
РММА опал лист со дебелина 3мм кв.м.    
РММА опал лист со дебелина 4мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 1.8мм Altuglas кв.м.    
PMMA црн лист со дебелина 3мм Altuglas кв.м.    
PMMA црн лист со дебелина 2мм Altuglas кв.м.    
       
Плочи  плексиглас (РММА) МикроГЛАС и Алтуглас Марка  Цена ден. без ДДВ  
РММА проѕирен лист со дебелина 2мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 3мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 4мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 6мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 8мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 10мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 15мм кв.м.    
РММА проѕирен лист со дебелина 20мм кв.м.    
РММА опал лист со дебелина 2мм кв.м.    
РММА опал лист со дебелина 3мм кв.м.    
РММА опал лист со дебелина 4мм кв.м.    
РММА во боја лист со дебелина 3мм кв.м.    
РММА црн и проѕирен мат лист со дебелина 3мм кв.м.    
Во боја мостра-ветрило плексиглас MICROGLAS бр.    
PMMA во боја лист со дебелина 3мм Altuglas кв.м.    
       
Плочи Вералит ( РЕТ) од IPB  Марка  Цена ден. без ДДВ  
Вералит проѕирен лист со дебелина 0.6мм кв.м.    
Вералит проѕирен лист со дебелина 0.75мм кв.м.    
Вералит проѕирен лист со дебелина 1мм кв.м.    
Вералит проѕирен лист со дебелина 1.5мм кв.м.    
Вералит проѕирен антирефлексен лист со дебелина 0.6мм кв.м.    
Вералит проѕирен антирефлексен лист со дебелина 0.75мм кв.м.    
Вералит опал лист со дебелина 1мм кв.м.    
       
Алуминиумски сендвич-панел од GoldStar Марка  Цена ден. без ДДВ  
Алуминиумски композитен панел 3мм (0.18мм/0.18мм алуминиум) кв.м.    
Алуминиумски композитен панел 4мм (0.5мм/0.5мм алуминиум) кв.м.    
       
Лепила за Плочи Марка  Цена ден. без ДДВ  
Лепило секундарно универзално без боја 20г/шише бр.    
Лепило за PVC бело 150ml/туба бр.    
Лепило за РММА еднокомпонентно E2002S 1кГ/шише бр.    
Лепило за РММА еднокомпонентно E2003S 1кГ/шише бр.    
Лепило за РММА двокомпонентно P10 1кГ/шише + уцврстивач бр.    
       
Винил за солвентен  дигитален печат на билборди и банери – LG Chem Марка  Цена ден. без ДДВ  
Винил фронтлит UGS/UMS 440г/м2 кв.м.    
Винил фронтлит гланц 237г/м2 кв.м.    
Винил мрежа 230г/м2 кв.м.    
Винил мрежа 300г/м2 кв.м.    
Винил блокаут 441г/м2 кв.м.    
Винил блокаут 543г/м2 кв.м.    
Винил баклит 620г/м2 кв.м.    
       
Винил за солвентен  дигитален печат на билборди и банери – ATC-Кина Марка  Цена ден. без ДДВ  
Винил фронтлит LF0119G 440г кв.м.    
Винил фронтлит LF0119M 440г кв.м.    
Винил фронтлит LF238G 340г кв.м.    
Винил фронтлит LF238М 340г кв.м.    
Винил фронтлит LF559M 440г кв.м.    
Винил баклит LB528G 440г кв.м.    
Винил баклит LB538М 440г кв.м.    
Винил баклит LB558M 610г кв.м.    
Винил мрежа MS0158 340г кв.м.    
Винил фронтлит coated FG114G 440г кв.м.    
Винил фронтлит coated FG115G 550г кв.м.    
Винил фронтлит coated FG115M 550г кв.м.    
Текстил ZG1210 120г кв.м.    
       
Винил за солвентен  дигитален печат на билборди и банери – ENDUTEX Марка  Цена ден. без ДДВ  
Винил баклит coated ЕХ 320 440г кв.м.    
Винил фронтлит coated ЕХ 450г кв.м.    
Винил мрежа  coated MS 40 330г кв.м.    
Канава M2 350г кв.м.    
Поликанава FR 260г кв.м.    
       
Канава за солвентен  дигитален печат, полипропиленов филм Марка  Цена ден. без ДДВ  
Канава 320г кв.м.    
Канава 450г кв.м.    
Полипропиленов филм 180микрона транслуцентен кв.м.    
Полипропиленов филм 220микрона Roll-Up кв.м.    
       
Метални табли за реклами – Микро АСУ ООД Марка  Цена ден. без ДДВ  
Метална табла 30/50см бела бр.    
Метална табла 40/60см бела бр.    
Метална табла 40/80см бела бр.    
Метална табла 50/67см бела бр.    
Метална табла 60/80см бела бр.    
Метална табла 67/100см бела бр.    
Метална табла-стоечка 50/67см бела бр.    
Метална табла-стоечка 60/80см бела бр.    
Метална табла-стоечка 67/100см бела бр.    
Метална табла-стоечка 40/80см бела бр.    
Метална табла 60/77см пирамида  бела бр.    
Метална табла 67/97см пирамида  бела бр.    
Метална табла 50/84см люлка  бела бр.    
Држач за метална табла бел, во боја бр.    
Метална табла 80/120см со држач бела бр.    
Метална табла 67/100см со држач бела бр.    
Снап пирамида 47/63см алуминиум со антирефлексна плоча бр.    
Снап пирамида 57/77см алуминиум со антирефлексна плоча бр.    
Метална табла 50/67 см во боја бр.    
Метална табла 60/80 см во боја бр.    
Метална табла 67/100 см во боја бр.    
Метална табла-стоечка 50/67см во боја бр.    
Метална табла-стоечка 60/80см во боја бр.    
Метална табла-стоечка 67/100см во боја бр.    
Метален обрач 50см бел, во боја бр.    
Метален обрач 75см бел, во боја бр.    
Метален обрач 100см бел, во боја бр.    
       
Светлечки табли за рекламни надписи Марка  Цена ден. без ДДВ  
Светлечка табла двострана со држач на 40см, 40/70см бр.    
Светлечка табла двострана со држач на 70см,  40/70см бр.    
Светлечка табла двострана со држач на 50см, 50/70см бр.    
Светлечка табла двострана со држач на 70см, 50/70см бр.    
Светлечка табла двострана 70/70см бр.    
Светлечка табла двострана 70/90см бр.    
Светлечка табла двострана 50/130см бр.    
Светлечка табла 65/78см елипса бр.    
Светлечка табла 65/држач 78см елипса бр.    
Светлечка табла диам.72см круг бр.    
Светлечка табла TV 50/70см бр.    
Капак Светлечка табла 40/70см бр.    
Капак Светлечка табла 50/70см бр.    
Капак Светлечка табла 50/70см TV бр.    
Капак Светлечка табла 70/70см бр.    
Капак Светлечка табла 70/90см бр.    
Капак Светлечка табла 50/130см бр.    
Светлечка табла ДАГА 73/50см бр.    
Светлечка табла ДАГА 98/50см бр.    
Светлечка табла ДАГА 133/50см бр.    
Светлечка табла ДАГА 163/50см бр.    
Светлечка табла ДАГА 200/50см бр.    
Светлечка табла ДАГА 250/50см бр.    
Светлечка табла ДАГА 300/50см бр.    
       
Стойки за дисплеи за изложби и презентации      
X-banner - с едно платно бр.    
Twin-banner - с две платна бр.