Материјали, машини и технологии

за реклама со човечко лице!

 
 

E-mail: skopje@microasu.com

 Продукти > Материјали за дигитален печат, мастила > Самолепливи ПВЦ фолии за солвентен печат > ORAFOL

стр.  страница 1 - ORAFOL страница 2 - ORAFOL страница 3 - ORAFOL страница 5 - STICK страница 6 - MACTAC страница 7 - ORAFOL страница 8 - LG

 

Во одговор на динамичниот развој на пазарот, ORAFOL разработи широк спектар на самолепливи фолии за солвентен, ink-jet и

дигитален печат, за термотрансферен дигитален печат и за електростатски дигитален печат со регистрираната трговска марка ORAJET ®.
УСЛОВИ НА СКЛАДИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА
Самолепливите фолии треба да се чуваат на ладно и суво место, каде не се изложени на директна сончева светлина. Температурата на воздухот не треба да надминува 30 `C. Пред печатење фолијата треба да се прилагоди кон условите на печатење. За идеални услови се сметаат влажност 50% - 60% и температура 18 `C - 22` C.
ЛАМИНИРАЊЕ
Кога е потребно боите на печатените реклами да издржат подолго време на надворешни услови е потребно тие да се ламинираат со заштитна фолија која го штити мастилото од UV зраци, влага и кинење. Се препорачува заштитниот ламинат да е од истиот тип на материјал, како фолијата, врз која се печати. На пример мономерна фолија - мономерен ламинат, полимерна фолија - полимерен ламинат, каст фолија - каст ламинат. Ламинирање се врши после целосно сушење на мастилото!
МОНТАЖА
Се предлагаат истите барања за температура, чистењето и др. како при монтажа на натписи од самолепливи PVC фолии.

серија

стандартни ширини (мм) со должина на ролната 50м

3951

760

914

 

1050

1370 

1520

 

 

 

3951RA

 

 

 

 

1370 

1520

 

 

 

3751

760

 

 

 

1370

1520

 

 

 

3850

760*

 1000*

 

 

 1370* 

1520*

 

 

 

3451

760*

 

 

 

1370*

1520*

 

 

 

3640/3641

760

 1260

 

 

 1370

1520

1600

1800

2000

640

500

760

 

 

 1000

 1260

 1400

 

 

3651

760

914

 

1050

1370

 1520 

 

 

 

3551

500

760

914

1050

 1000

 1260

 1370

 1520

 

3551RA

 

760

 

 

1370

 1520 

 

 

 

3675, 3676

 

 

 

 

1370

 1520 

 

 

 

5400

 

 

 

1220

 

 

 

 

 

5600

 

 

 

1220

 

 

 

 

 

* овие ширини се доставуваат по порачка

 
DOWNLOAD:Презентации и брошури Технически данни Сертификати ICC профили Упатство Цветни палети

Цени
tml>l>