Материјали, машини и технологии

за реклама со човечко лице!

 
 

E-mail: skopje@microasu.com

 Продукти > Материјали за дигитален печат, мастила > Самолепливи ПВЦ фолии за солвентен печат > ORAFOL

стр.  страница 1 - ORAFOL страница 3 - ORAFOL страница 4 - LG страница 5 - STICK страница 6 - MACTAC страница 7 - ORAFOL страница 8 - LG

 

 

ПВЦ ФОЛИЈА ЗА ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ  3850
ПВЦ ФОЛИЈА ЗА ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ  3451

640 / 620

 

МОНОМЕРНО

 

ПВЦ ФОЛИЈА ЗА ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ 

3268 / 3628

WALL ART

ПВЦ ФОЛИЈА ЗА ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ со солвентно мастило   3954
BRICK STONE

САМОЛЕПЛИВА ФОЛИЈА серија 3959 за отпорен печат на нафтени производи

ТРАНСЛУЦЕНТНО ПОЛИМЕРНО PVC    

бело сатен гланц
За печатени реклами на светлечки тела и на еластични површини како винил за задно осветлување. Со голем рок на експлоатација на надворешни услови.

. . за привремени реклами
Универзалноста е потврдена за оваа серија, наменета за краток и со среден рок декорации. Проѕирна и бела мат и гланц. 620 е со отстранувачко акрилно лепило, а 640  со трајно. Отпорноста на надворешни услови е  3 г. За печат со брзосушни солвентни мастила.

ЕЛАСТИЧНО PVC

бело сатен гланц
За печатени реклами, кои се монтираат на еластични површини како платна, винил и маркизи. Осигурува средно голем рок на експлоатација на надворешни услови.

Самолеплива каст ПВЦ фолија со сјајна површина и дебелина 55 микрони, отпорна на нафта и нафтени производи. Со солвентно полиакрилно сиво преместувачко лепило и трајност 8 г. За налепници на МПС, бензински пумпи, резервоари за нафтени производи и др. Места, отпорни на случајно разлевање. Се ламинира со ORAGUARD 259.

ЗА ДЕКОРАЦИЯ НА СТЕНА
Бяло матово самозалепващо фолио 150 микрона (3268) и 80 микрона (3628) с полиакрилатно отстраняемо лепило, специално за декорация на стени в жилищни помещения и в офиси. Стикерите могат да се свалят след дълъг период без остатък от лепило и без да се увреди боята и мазилката.

За декорација на тули и ѕидови
Бела сјај за декорација на тули и цементирани ѕидови. Налепниците можат лесно да се залепат на фасадата на зградата и да создадат динамична декорација, која е целосно интегрирана во урбаната средина.

 
 
     
DOWNLOAD:Презентации и брошури Технически данни Сертификати ICC профили Упатство Цветни палети

Цени
tml>l>