Материјали, машини и технологии

за реклама со човечко лице!

 
 

E-mail: skopje@microasu.com

 Продукти > Принтери, плотери, ласери, CNC рутери > Широкоформатни солвентни принтери SJ > NIPRINT

стр.  страница 1 - MIMAKI страница 2 - MIMAKI страница 3 - MIMAKI страница 4 - NIPRINT

 

 

ШИРОКО-ФОРМАТЕН СОЛВЕНТЕН ПРИНТЕР

SJ9 160E клон на JV33

ШИРОКО-ФОРМАТЕН СОЛВЕНТЕН ПРИНТЕР

SJ7 160E клон наJV33

подавање и навивање на медијата на широк формат печатач SJ

трансмисија на широкоформатен печатач SJ

конструкција на широкоформатен печатач SJ

Глава за печатење и дампери на широкоформатен печатач SJ

солвентен принтер NIPRINT 2
солвентен принтер NIPRINT 6
солвентен принтер NIPRINT 5
солвентен принтер NIPRINT 3
солвентен принтер NIPRINT 4
солвентен принтер NIPRINT 1

Широкoформатен принтер со фотографски квалитет на печатење со голема брзина, автоматско чистење на главата со вакуум и вајпери. Макс. ширина на медијата е 165см. Максимална резолуција до 1440 dpi, VSTD технологија. Користи екосолвентно или солвентно мастило. Има 3 грејача за медијата.
Глава EPSON DX7 со 8 x 180 нозли.

. . . постојано висок квалитет на печатење
SJ9 користи технологија за наизменична големина на капки (VSTD) кое им овозможува на главата за EPSON DX7 да работи со минимален волумен од 3,5 pl за сликата да има фотографски квалитет. Рефилните касети без да го поскапуваат печатењето, користат чипови, а мастилото е по избор на операторот.
.

. . . беспрекорно водење на медијата

 Системот за подaвање и преземање на медијата на широкоформатен печатач елиминира разместување и нерамномерно движење. Се ставаат ролни со тежина до 90кг. За уште потешка медиа постои опцијата развивање/навивање со мотор и оптегнување со контролни сензори.

. . . прецизност и стабилност
 
Совршен погон со погонскиот ремен и серво-управувачот за долги и големи фајлови без надзор од страна на операторот.

Широкоформатен принтер со фотографски квалитет на печатење со голема брзина, автоматско чистење на главата со вакум и вајпери. Макс. ширина на медијата е 165см. Максимална резолуција до 1440 dpi. Користи екосолвентно или солвентно мастило. Има 3 грејача за медијата. Глава за печатење EPSON DX7 со 8 x 180 нозли.

. . . сигурен механика

 Стабилната конструкција од лесни елементи обезбедува непречено регулирање на висината на главата за печатење со отстапување под 0.1мм, која гарантира висок квалитет на печатење при висока резолуција од широкоформатен печатач. Безшумни водичи на печатечката глава тип HW1NH.

 
 
     
 DOWNLOAD: Технически данни Презентации и брошури Сертификати

Цени
tml>l>