Материјали, машини и технологии

за реклама со човечко лице!

 
 
 

E-mail: skopje@microasu.com

 Продукти > Принтери, плотери, лазери, CNC рутери > Широкоформатни солвентни принтери > MIMAKI

стр.  страница 1 - MIMAKI страница 2 - MIMAKI страница 4 - NIPRINT страница 5 - Fei Yeung

 

 

ПЕЧАТАЧКИ ГЛАВИ

EPSON DX4 и DX5

ДАМПЕРИ

за JV3, TX2, JV22,

други марки со

DX4 глави

JV33, JV5

АСПИРАЦИЈА

 

ДАМПЕРИ

за JV33, JV5,

други марки со

DX5 глави

 

Рефил-касети

 

440ml со место за чип

ФИЛТРИ

 

за солвентно мастило

 

Печатачки глави главно се менуваат ретко, но исто така се консумативи за принтери. Главата DX4 ( EPSON 10000 ) е за модели JV3, TX2, JV22 како и за други брендови, а главата DX5 е за модели JV33, ​​JV5. Работат со солвентни или вода - базирани мастила. Се нудат од Мимаки или ОЕМ по значително пониска цена.

Дамперите (филтер - резервоар за мастило) за современите модели принтери со глави DX5 имаат вентил кој го задржува мастилото монтирано над нивото на главата. Отпорни се на солвент, можат да се користат и за машини со водено - базирани мастила. Се нудат дампери од Мимаки и ОЕМ по значително пониска цена.

Рефилните касети се направени од полиетилен со висока густина, отпорни на солвентно мастило. Можат да се искористат и со водено - базирани мастила. За принтери JV3, JV33, ​​JV5, JV22, TX2 и др. марки.

Филтрација на мастилото ги штити дамперите и главите на печатачот од затнувањето и го продолжува нивниот живот. Ова се однесува особено на рефил системи кај кои мастилото не е во херметични пакети, а се дотура од страна на операторот. Филтрите се отпорни на солвент и ги задржуваат нечистотиите со големина над 10 микрони.

Дамперите ( филтер - резервоар за мастило) се консумативи за принтери. Одржливите на солвент дампери можат да се користат и за машини со водено - базирани мастила. Се нудат дампери од Мимаки и ОЕМ по значително пониска цена. Големите дампери се препорачуваат за печатачите JV3 со големина 160см и 250см.

 

 
 
     
 DOWNLOAD: Презентации и брошури Технически данни Сертификати ICC профили 

Цени
tml>l>