Материјали, машини и технологии

за реклама со човечко лице!

 
 
 

E-mail: skopje@microasu.com

 Продукти > Принтери, плотери, ласери, CNC рутери > Широкоформатни солвентни принтери > MIMAKI

стр.  страница 1 - MIMAKI страница 3 - MIMAKI страница 4 - NIPRINT страница 5 - Fei Yeung

 

 

JV33-160

JV33-130

 

JV33

 

АСПИРАЦИЈА

JV33-260

 

 

JV33-260

JV5-160

 

 

JV5-320

 

 

 
 

JV33 е комбинација од квалитет, висока брзина и лесно користење на достапна цена, кое ја враќа инвестицијата назад брзо и ефикасно. Макс. ширина на печатот - 1610мм.
- печатна способност - до 1440 х 1440 dpi.
- водни или со солвентни мастила.
- 3 греачи за медијата.
- печатечка глава EPSON 8 х 180 дюзи.

Модел JV5 нуди висококвалитетен печат со неверојатна брзина, постигната со 4 печатечки глави EPSON со по 8 реда х 180 дюзи. Принте-рите се опремени со ласерска контрола на печатот и се комплетирани со RIP RasterLink Pro. Максимална ширина на печат - 3250мм.

JV33 е комбинација од квалитет, висока брзина и лесно користење на достапна цена, кое ја враќа инвестицијата назад брзо и ефикасно. Макс. ширина на печатот - 1361мм.
- печатна способност - до 1440 х 1440 dpi.
- водни или со солвентни мастила.
- 3 греачи за медијата.
- печатечка глава EPSON 8 х 180 дюзи.

JV33 е комбинација од квалитет, висока брзина и лесно користење на достапна цена, кое ја враќа инвестицијата назад брзо и ефикасно. Макс. ширина на печатот - 1610мм.
- печатна способност - до 1440 х 1440 dpi.
- водни или со солвентни мастила.
- 3 греачи за медијата.
- печатечка глава EPSON 8 х 180 дюзи.

Модел JV5 нуди висококвалитетен печат со неверојатна брзина, постигната со 4 печатечки глави EPSON со по 8 реда х 180 дюзи. Принте-рите се опремени со ласерска контрола на печатот и се комплетирани со RIP RasterLink Pro. Максимална ширина на печат - 1610мм.

 
   
 DOWNLOAD: Презентации и брошури Технически данни Сертификати ICC профили

Цени
tml>l>