Материјали, машини и технологии

за реклама со човечко лице!

 
 
 

E-mail: skopje@microasu.com

 Продукти > Принтери, плотери, ласери, CNC рутери > Широкоформатни солвентни принтери > MIMAKI

стр.  страница 2 - MIMAKI страница 3 - MIMAKI страница 4 - NIPRINT страница 5 - Fei Yeung

 

 

CJV30- 100/130

CJV30- 60 / 100

 

 

JV400SUV

широкоформатен солвентен & UV принтер

 

 

 

 

Рефил систем на бои

 

од Mimaki

AF-360

 

прочистувач на воздух

 

 

Нови хибридни принтери за образување и печат. Малиот модел е погоден за стикери, а пошироките  за производство на големо форматни POS реклами и стикери за спец. возила. Автоматизиран процес од печат до образувањето или отпечатување на медијата. CJV30-60 - макси-мална ширина на печат и режење - 610мм, а CJV30-100 - 1020мм.

Нов со специјално мастило, што ги комбинира СМУК солвент и UV. Солвентот во мастилото дава одлична лепливост на медијата и пластичност на отпечатокот, а UV состојката го заштитува печатот од механички оштетувања и од избелување на сончева светлина. JV400SUV -130 ширина на печат - 1361мм, а JV400SUV -160  -  1610мм.

Оригинален рефил систем од Мимаки за 2л шишиња од солвентните мастила SS21, HS, Eco HS1 и сублимационото мастило Sb52. Препорачана за широкоформатните принтери JV5-320 и JV33-260. Ги намалуваат расходите за оригинално мастило до 40%. Шишињата се опремени со чип за 2л.

Нови хибридни принтери за образување и печат . Погоден за производство на стикери и големо форматни POS реклами и стикери за спец. возила. Автоматизиран процес од печат до образувањето или отпечатување на медијата. CJV30-130 - максимална ширина на печат и режење - 1361мм, а CJV30-160 - 1610мм.

Воздушниот филтер AF-360 осигурува полно прочистување на воздухот при работа со солвентни мастила. Конструиран на базата на активен јаглен и има дебит 360м3/час.

 
 
     
 DOWNLOAD: Презентации и брошури Технически данни Сертификати ICC профили

Цени
tml>l>