Материјали, машини и технологии

за реклама со човечко лице!

 
 

E-mail: skopje@microasu.com

 Продукти > Материјали за дигитален печат, мастила > Самолепливи ПВЦ фолии за солвентен печат > MACTAC

стр.  страница 1 - ORAFOL страница 2 - ORAFOL страница 3 - ORAFOL страница 4 - LG страница 5 - STICK страница 6 - MACTAC страница 7 - ORAFOL 8  

 

 

ПВЦ ФОЛИЈA ЗА ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ СОЛВЕНТНО МАСТИЛО

серија JT5122 R/P

ПВЦ ФОЛИЈA ЗА ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ СОЛВЕНТНО МАСТИЛО

серија JT5822 R/P

 

ПВЦ ФОЛИЈА ЗА СОЛВЕНТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ 

серија 829 R/P

серија 828 R/P

 

ПВЦ ФОЛИЈА ЗА СОЛВЕНТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ И ЛАМИНИРАЊЕ 

серија 899 R

МОНОМЕРНА ПВЦ фолија за печат

бела гланц
Осигурува брилијантни бои на отпечатокот со среден рок на експлотација на надворешни услови. Со дебелина од 100 микрона и постојано (P) или отстранувачко (R) сиво лепило за подобро покривање. На ролни 1.05м, 1.37м и 1.62м со должина 50м.

 

МОНОМЕРНА ПВЦ фолија за печат

бела гланц
Осигурува брилијантни бои на отпечатокот со среден рок на експлоатација на надворешни услови. Со дебелина од 100 микрона и постојано (P) или отстранувачко (R) транспарентно лепило. На ролни 1.05м, 1.37м и 1.62м со должина 50м.

МОНОМЕРНА ПВЦ фолија за печат и ламинирање   транспарентна гланц
Обезбедува брилијанти бои на отпечатокот и студено ламинирање на дигитален печат со краток и среден рок на експлоатација на внатрешни и надворешни услови. Дебелина 80 микрони и отстранувачко транспарентно лепило. На ролни 1.05м, 1.37м и 1.62м.

МОНОМЕРНА ПВЦ фолија за печат

бела гланц (829) и бела мат (828)
Обезбедува брилијанти бои на отпечатокот со краток и среден рок на експлоатација на внатрешни и надворешни услови. Со дебелина 80 микрони и постојано (P) или отстранувачко (R) транспарентно лепило. На ролни 1.05м,1.37м и 1.62м со различна должина.

 
 
 
     
 DOWNLOAD: Презентации и брошури Технически данни Сертификати ICC профили

Цени
tml>l>