Материјали, машини и технологии

за реклама со човечко лице!

 
 

E-mail: skopje@microasu.com

 Продукти > Материјали за дигитален печат, мастила > Самолепливи ПВЦ фолии за солвентен печат > LG

стр.  страница 1 - ORAFOL страница 2 - ORAFOL страница 3 - ORAFOL страница 4 - LG страница 6 - MACTAC страница 7 - ORAFOL страница 8 - LG 

 

 

LD3910

LD391T

LD2700

LD2710

LD2740

LD4910
LM82100

LD821TG

LD923T
LD493TM

ПОЛИМЕРНИ ФОЛИИ

бело гланц
Самолеплива PVC фолија за дигитален печат на печатени реклами  врз табли, специјални возила со мазна површина и др. Ролни 50м со ширина 137см и 152см. Сиво солвентно лепило.

ТРАНСЛУЦЕНТНИ ФОЛИИ

бело мат
За дигитален печат на солвентни принтери на печатени реклами за светлечки тела со задно осветлување. Трајност 5 години. Ролни со ширина 137см и проѕирно солвентно лепило.

МОНОМЕРНО ПВЦ ФОЛИО ЦИФРОВ ПЕЧАТ
бяло гланц и бяло мат
Осигурява брилянтнти цветове на разпечатката със среден срок на експлоатация на външни условия. С гланцова или с матова повърхност. LD2700 е с перманентно, LD2710 - със сиво, а LD2740 - с отстраняемо лепило. На ролки 50м с ширина 105см, 127см, 137см и 155см.

ПОЛИМЕРНО ПВЦ ФОЛИО ЦИФРОВ ПЕЧАТ
бяло гланц 50 микрона
Самозалепващо PVC фолио за цифров печат на рекламни разпечатки върху МПС със силно крива повърхност вместо каст фолио. Ролки 50м с ширина 137см. Сиво солвентно лепило със специални каналчета за лесен монтаж на сухо без въздушни мехури.

КАСТ ФОЛИИ  бело гланц
За печатени реклами врз специјални возила со нерамна површина. Овозможува  исклучителна стабилност на димензиите и трајност од 8-10 год. Ролни со ширина 122см, 137см, 152 и солвентно лепило. LD821TG е со сиво солвентно лепило на ролни со ширина 137см.

КАСТ ПВЦ ФОЛИО ЦИФРОВ ПЕЧАТ 50 мкм
За рекламни разпечатки върху МПС със силно неравна повърхност. Притежава изключителна устойчивост на размерите и трайност от 8-10 год. Бяло гланц, на ролки с ширина 137см и сиво солвентно лепило, bubble-free технология за лесен монтаж на сухо без мехури. Позволява повторно аранжиране.

 
 
     
 DOWNLOAD: Презентации и брошури Технически данни Сертификати ICC профили

Цени
tml>l>